NATURLIGT FOKUS PÅ FØDEVARER

Der er store muligheder i et tættere regionalt samarbejde på tværs af alle aktører i fødevarebranchen.

Undersøgelsen, der er udført af Trekantområdets Innovationsforum (TRIN) og det anerkendte spanske konsulenthus Competitiveness, viste således, at der i regionen er en koncentration af virksomheder og uddannelsesinstitutioner med fokus på alt fra emballage og råvarer over fødevareproduktion til detailvirksomhed.

Food innovation House ønsker at blive et nationalt og internationalt fødevare fyrtårn, som hjælper fødevarevirksomheder og dets underleverandører til vækst og jobskabelse ved en række innovations-  og udviklings faciliteter/aktiviteter mellem producenter og kunder.

Produktion og konkurrence, ikke mindst i fødevarebranchen, er i dag globaliseret. Med Food innovation House etableres en række faciliteter og services for myndigheder, vidensinstitutioner og virksomheder på ét sted for at sikre samarbejde, udvikling og dynamik, der kan give vækst for alle.

Det sker med fokus på globale trends som convenience food, sundhed og bæredygtighed. Trends der spiller en væsentlig rolle på et stærkt konkurrencepræget marked.

 

»Food innovation House er et konkret og realisabelt bud på at udvikle et stærkt fødevarecenter i Trekantområdet«