Innobooster Lyksvad

Udfordring
Lyksvad ønskede at teste og videreudvikle en ny metode til at producere bæredygtige caviar fra stør. De havde i forvejen skabt en kontakt til et tysk universitet og nogle tyske forskere, der havde udviklet metoden, som var på forskningsstadiet. Lyksvad vil derfor teste og videreudvikle metoden således, at den kan bruges i den “virkelige verden” og dermed kommercialisere metoden til et helt nyt bæredygtigt produkt.

Tilgang
De søgte en Innobooster hos Innovationsfonden og fik i ansøgningsprocessen vejledning og råd fra Food Innovation House, samt sparring særligt i forhold til udformningen og indhold i ansøgningen.

Resultat
De har fået tildelt Innobooster midler og har sat gang i projektet.

Udtalelse:
Food Innovation House har været en stor hjælp i gennem hele processen. I ansøgningsprocessen har de bidraget med yderst værdifuld sparring, særligt i dialogen med Innovationsfonden i forhold til at holde fokus på de rigtige ting og ikke give op undervejs. De har efter at projektet er gået i gang på ingen måde sluppet os og har været virkelig gode til at følge op og har stået klar, når der er opstået udfordringer. De har været utrolig hjælpsomme, og vi har nydt stor gavn af deres store netværk. Projektet var ikke blevet til noget uden Food Innovation House.