Stærke forbrugertest i en coronatid

I en tid hvor alt er vendt på hovedet, har forbrugerne vist stor interesse for at deltage i forbrugerdrevne tests. På trods af den opbremsning i samfundet, der fulgte med coronakrisen, har mange fødevarevirksomheder fastholdt arbejdet med produktudvikling.

Food Innovation House har tilknyttet et stort forbrugerpanel som, før coronavirus kom til Danmark, ofte blev kaldt ind til test i husets dertil indrettede tastelab. Da nedlukningen satte en stopper for disse forbrugertest, valgte man at tilbyde virksomhederne hjemmetest i stedet. Det skulle vise sig at være rigtig god idé, som flere fødevarevirksomheder har benyttet sig af.

Det har på forunderligste vis været en fantastisk kombination, da virksomhederne har haft et behov for at få brugerinddragelse, mens forbrugerne har taget imod opgaverne med kyshånd i en pludselig meget triviel og lukket hverdag på hjemmekontoret.

”I praksis har vi afholdt hjemmesmagstest samt online koncepttest med succes. Forbrugerne har haft god tid og stor lyst til at give fødevareproducenterne relevant og brugbar feedback på deres produkt eller emballage”, siger Helle Lorensen, projektleder i Food Innovation House.

Corona har selvfølgelig betydet en tilretning af proceduren for at sikre valide data og en forsvarlig gennemførsel af testen. Produkterne er blevet sendt direkte hjem til forbrugeren på hjemmeadressen. Med en tæt kommunikation via mail, telefon og online spørgeskemaer har forbrugerne haft god tid til at forberede sig på test og smagning. Undervejs har Food Innovation House systematisk kunnet styre selve testprocessen.

Fødevarevirksomhedernes behov og ønsker er meget forskellige. Dog er det ikke så væsentligt om man ønsker indsigt i, og viden om, smag, udseende, konsistens, duft, prisniveau, emballage eller noget helt syvende. Det væsentlige er, at testen er konstrueret rigtigt så den giver virksomheden brugbar indsigt og viden.

”Vi har fået vigtige indsigter, som har udfordret vores holdning til emballagedesignet. Design handler ofte om individuel smag og ’syn’s-ninger’. Med testresultaterne i hånden kan vi være meget mere konkrete og give vores designbureau en virkelig kvalificeret briefing. På den måde sparer vi forhåbentlig både tid og penge og sikrer, at det endelige produkt falder i forbrugernes smag og bliver en succes”, siger Maria Vendelbo Haldborg, Marketingkoordinator, Dancake.

Ovennævnte koncepttest blev gennemført på meget kort tid i et hjemmepanel af danske forbrugere. Dancake havde behov for at få indsigt og vished midt i designprocessen. Derfor var tempo og hurtighed altafgørende. På rekordtid lykkedes det derfor at få alle besvarelser i hus, således at Dancake kunne bruge den udarbejdede rapport i den videre designproces.

Forbrugertestene kan udføres både med og uden produkterne – dvs. forbrugerne bedømmer produktet ud fra billeder og beskrevet viden for fx at opsamle informationer om købsvanerne for det viste produkt.

Foruden smagstest, kategori- og koncepttest hvor et bredt panel af personer kan indgå, har Food Innovation House netop etableret et trænet panel. Dette panel består af personer, som er trænet og uddannet i at smage og har fået deres forståelse af grundsmagene ”kalibreret”, så de har samme forståelse af hvor fx bittert, salt eller sødt noget er.

I Food Innovation House har fødevarevirksomheder mulighed for at få et minikursus i værdien af forbrugerinddragelse og anvendelse af smagstest, koncepttest, kategoritests, paneltests eller workshops. Minikurser, der i en coronatid også kan gennemføres på afstand – sammen – eller hver for sig.