Plantbased Innovation Hub

Food Innovation House ønsker at udfolde de massive vækstmuligheder der er for Plantebaserede fødevarer version 2.0 og åbner derfor Plantbased Innovation Hub for at hjælpe virksomheder med udvikling og kommercialisering.

Vi mener, plantebaserede fødevarer skal opfylde tre ting:

1. Smage godt
2. Være bæredygtige
3. Være sunde

Derfor har vi indrettet et hub for viden, værktøjer, visioner og værditilvækst, hvor vi afholder:

  • Formidlingsaktiviteter
  • Innovationsforløb
  • Uddannelsesforløb
  • Kommercialiseringsforløb sammen med Hands-on Mikrofonden

Under aktiviteter kan du se planen og tilmeldinger for formidlingsaktiviteterne og kommercialiseringsdagene for 2021.

Innovationsforløb og uddannelsesdage aftales efter dit behov, så kontakt endelig Gyda på gb@foodinnovationhouse.dk

Vi har indrettet et vidensområde og en udstilling af nye plantebaserede produkter, så kom endelig forbi og få viden om mulighederne for din virksomhed.

Du er også velkommen til at downloade brochuren om Plantebaseret Innovation Hub, ved at trykke på dette link.