Kategoritest

Kategoritesten skaber et kendskab til en produktkategori, og belyser jeres og eventuelt konkurrenters produkters placering i kategorien.

Det er en testform, hvor I, internt i et ekspertteam på alt fra 3-6 personer beskriver, hvordan egenskaberne i produkterne opleves. Testformen giver en sensorisk forståelse af et produkts egenskaber og en indsigt i, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at tilrette smag, konsistens, udseende eller duft.

Testformen giver en unik mulighed for at forstå, hvordan produkterne klarer sig i kategorien. Resultaterne mappes i et diagram, hvor akserne er de definerede parametre. Det giver et godt overblik i relation til, om produkterne er placeret som forventet, eller om det er nødvendigt at udvikle og optimere for at få et bedre produkt på markedet.

I forbindelse med testen bliver der også sat en række nøgleord på hvert produkt, der kan bruges i den videre kommunikation og anprisning. Desuden kan kategoritesten bruges som indledende arbejde til at gennemføre en forbrugersmagstest.

Food Innovation House udarbejder i samspil med jer, et test-setup og definerer de parametre, som sikrer de ønskede indsigter og størst mulig udbytte af testen og den afsluttede rapport.

Hent en PDF brochure her: TasteLab_Kategori