Koncept test

Koncepttesten analyserer hvilket behov og værdier produktet dækker. Det er afgørende egenskaber at få defineret, for at kunne lave en målrettet brandidentiteten og branding. Produktideen og identiteten  skal påvirke forbrugerens købsintention sammenholdt med det korrekte prispunkt.

Denne testform genererer stor viden og indsigt på kort tid. Ved hjælp af en online spørgeundersøgelse, der sendes ud til et bredt demografisk udsnit af målgruppen opsamles data målrettet og hurtigt.

I koncepttesten undersøger vi jeres tvivlsspørgsmål omkring et eller flere egenskaber og i fællesskab udarbejdes en stærk spørgeramme, som giver netop de indsigter, der gør, at I bliver klædt på til at tage næste skridt i produktudvikling- og markedsføringsprocessen.

Vi kan undersøge emner som prisniveau, købsintention, emballagetyper, mærkninger, anprisninger eller andet, der måtte være relevant for netop jeres koncept.

Vi udarbejder testen, som gennemføres online, og I får en kvantitativ analyse, der kan lede til afklaring af de væsentligste spørgsmål. Vi afleverer en rapport og afrapporterer til jer, så I kan fortsætte udviklingsprocessen og implementere de nye indsigter, med henblik på, at konceptet bliver en succes.

Hent en PDF brochure her: TasteLab_Koncept