Smagstest – Tiden er optimal

Smagstesten fokuserer på, hvordan produktet matcher forbrugerens forventninger til oplevelsen.
Stemmer forventningerne og oplevelsen overens med den totale accept af produkterne?
Hvordan skal produkterne forbedres for at nå overens med forventningerne?
Hvilket produkt leverer bedst i forhold til konkurrenter, og hvordan kan produktet blive forbedret?

Testformen kommer 360 grader rundt om jeres og evt. konkurrenternes produkter, og giver en sensorisk forståelse for jeres produkters egenskaber.
Vi undersøger, hvilke egenskaber der tricker præferencebarometret i positiv retning – og hvilke i negativ retning. I kommer til at forstå produktet på en ny måde.

Food Innovation House udarbejder i samspil med jer, et test-setup, som sikrer de ønskede indsigter. Vi rekrutterer forbrugere indenfor den definerede målgruppe og gennemfører testen på vores fysiske adresse i Vejle eller vi sender produkterne hjem til forbrugerne.

Smagstesten er blindsmagning, en eventuel udvidet test kan gentages, hvor brandet kendes på forhånd. Det kan give en forståelse for, hvilken effekt et brand har for præferencen af produkterne. Afslutningsvis udarbejder vi en rapport og afrapporterer til jer, således I kan fortsætte jeres udviklingsproces og implementere de nye indsigter.

Hent en PDF brochure her: TasteLab_Smag

Et stærkt setup til smagstest

Har I et produkt, der ikke bliver genkøbt, så er det nu, I har muligheden for at få det testet og få indsigt i grunden til det manglende salg. Måske er smagen ikke optimal for forbrugerne? En test kan give input og indsigt i årsagen. Her kan indhentes den rette viden og via forbrugernes svar og begrundelser, kan I fx gå tilbage i køkkenet og optimere produktet.

Læs her hvordan det kunne foregå.

Smagstestens opbygning
Produkterne sendes til 60 forbrugere, der er i produktets målgruppe, hvoraf det forventes at få minimum 50 komplette besvarelser.
Forbrugerne tester
Der testes på tre produkter – jeres versus to konkurrenter
På hvert produkt testes der på tre til fem egenskaber for hvert parameter (smag, konsistens, udseende og duft) samt overordnet på produktet.
Det færdige set-up afklares med jer, så vi får det optimale udbytte, der passer præcist på jeres behov.
Produkterne sendes hjem til forbrugerne, så testen gennemføres så tæt på hverdagssituation som muligt.

Rammerne
Tre produkter sendes hjem til 60 forbrugere på forsvarlig vis, eventuelt med tøris (merpris) via DAO distribution med en maks vægt på 2kg.

Afrapportering
I modtager en rapport med en analyse, hvor I som virksomhed får indsigt i forholdende imellem de tre produkter, og et indblik i forbrugernes holdning til produkterne. En rapport, der giver jer indsigt i, hvad der eventuelt ikke fungerer optimalt smagsmæssigt for forbrugerne. Alternativt indsamles indsigter, der sikrer bedre og skarpere markedsføring og mere effektive salgsværktøjer. Afslutningsvis præsenteres I for en fysisk afrapportering i Food Innovation House eller hos jer. Alternativt kan dette også ske ved et elektronisk møde.

Rekruttering af målgruppen
Målgruppen er forbrugere med præference for produktet, og den helt specifikke målgruppe oplyses af jer. Med fokus på at teste blandt forbrugere i hele landet og dermed opnå en høj demografisk spredning, sendes produkterne til testpersonernes hjemadresse.

Produkter til test
I leverer produkter – både egne og konkurrentprodukter – til testen.

I dette test set-up er det vigtigt, at I er i stand til at anonymiseret både jeres og konkurrenternes produkter, og testpersonerne kun ser en nummerkode på produktet.

Forbrugeraflønning
Hver forbruger bliver belønnet med et gavekort. Vi anvender gavekortet.dk og anbefaler et gavekort på 250 kr. til hver deltager.

Samlet pris
Rekruttering af 60 forbrugere
Projektledelse; opsætning af spørgeramme, planlægning, afholdelse/udsendelse af produkter analysearbejde, rapport skrivning og afrapportering.

Betaling
50 % af prisen betales ved indgåelse af aftalen. Restbeløbet betales efter afrapportering.

Tidsramme forslag/omfang
Accept primo uge X
Ønsker til indhold primo uge +1 uge
Produkterne ankommer primo uge +1 uge
Afholdelse af test i uge +3 uger
Afrapportering fra primo uge +7 uger

Kontakt Helle på 31 41 63 97 eller hl@foodinnovationhouse.dk for en uforpligtende snak om en forbrugertest af dit produkt.

Der tages forbehold for fejl og tilbuddet er gældende i 2020. Samtidigt gælder tilbuddet kun så længe, der er kapacitet og er dermed først til mølle.